top of page

Tax Alert: zmeny v dani z príjmov 2021

Novela zákona o dani z príjmov bola predstavená v priebehu leta a v NR už prešla prvým čítaním. Tento týždeň, ak to situácia dovolí, by mala byť novela definitívne schválená a účinná od 1.1.2021.


Okrem viacerých spresňujúcich úprav, ktorým sa budeme venovať v ďalšom tax alerte, spoločná správa výborov NR prináša zaujímavejšie zmeny:


  • Sprísnenie CFC pravidiel – namiesto pôvodne navrhovanej sadzby 7% sa uplatní sadzba 25%


Náš názor – boj proti „umelým“ off-shore štruktúram je úplne legitímny a pôvodný návrh sme privítali, aj keď technicky si vyžadoval určité doladenie.


Nové ustanovenie sa javí už trochu “za čiarou”. Ak sa zdaní zisk zahraničnej spoločnosti ako fiktívna dividenda sadzbou 25% a daňovník si následne zisk vyplatí vo forme dividendy (ktorá podlieha sadzbe 7%), zrejme by mal byť príslušný rozdiel daňovníkovi – fyzickej osobe vrátený. S tým však, podľa nášho názoru, zákon nepočíta a teda táto dividenda bude efektívne zaťažená sadzbou 25%. Možno netreba ísť z jedného extrému do druhého a tak riskovať neústavnosť celej legislatívy...


  • Zmeny daňového bonusu


Od roku 2021 sa zdvojnásobí daňový bonus na deti do 15 rokov. ALE zároveň sa bude daňový bonus poskytovať iba do veku 19 rokov!


Náš názor – a prečo práve takto? Aká je filozofia tejto zmeny? Prečo vypadávajú študenti VŠ? Takejto zmene by mala predchádzať širšia diskusia a zmena by mala byť podložená nejakým zámerom. Ako je to napríklad v českom zákone – vyššie daňové bonusy pre viacdetné rodiny.


  • Zrušenie daňového oslobodenia na rekreačné poukazy, športové poukazy, 13. a 14. plat


Od roku 2021 sa zo zákona odstránia oslobodenia týchto príjmov zo zdanenia a teda aj sociálneho a zdravotného poistenia.


Náš názor – Od začiatku išlo o nesystémové daňové opatrenia, ktoré často priniesli viac komplikácií a administratívy ako benefitov. Na druhej strane v tejto novele chýba nejaký benefit pre zamestnancov. Napríklad posunúť účinnosť ustanovenia o oslobodení nepeňažných benefitov zamestnancov do výšky 500 eur (ktoré bolo prijaté už v roku 2019) z 1.1.2022 na 1.1.2021.


  • Obmedzenie daňovej sadzby 15%

Od roku 2021 si túto sadzbu uplatnia iba tzv. mikrodaňovníci.

Náš názor – odstránenie nesystémového a navyše aj nelogického ustanovenia, ktoré navyše otváralo možnosti rozsiahleho zneužívania. Odvíjanie daňovej sadzby od výšky obratu mohlo viesť mnohých daňovníkov k nápadu „atomizovať“ podnikanie za účelom získania zvýhodnenej sadzby.

  • Zrušenie zvýhodneného daňového odpisovania kúpeľných budov a zamestnaneckých ubytovní

Náš názor – odstránenie nesystémového ustanovenia. Spätne sa odpisy upravovať nebudú, ale necháme na posúdenie právnikov, či takáto zmena nemôže mať prvok retroaktivity.

  • Zníženie úroku pri odklade splatnosti dane alebo platení dane v splátkach (daňový poriadok)

V prípade ak daňovníci požiadajú daňový úrad o odklad splatnosti dane alebo jej platenie v splátkach, uplatní sa úrok 3% a nie 10% ako doteraz.

Náš názor – určite potrebné a vhodné opatrenie v čase pandemickej situácie. Ale stále ostáva pomerne výrazná administratíva a pri nedoplatku vyššom ako 3 000 eur aj povinnosť zabezpečenia záväzku.

Комментарии


Posledné novinky
Archív
bottom of page