top of page

Naše služby

Poradíme vám s akýmkoľvek daňovým problémom alebo transakciou.

 

Snažíme sa čo najlepšie pochopiť business model nášho klienta a maximálne sa mu prispôsobiť tak, aby daňové implikácie čo najmenej zasiahli do podnikania. Hľadáme možnosti, ako zjednodušiť podnikateľom prácu tak, aby sa mohli sústrediť na svoje podnikanie.

Daň z príjmov právnických osôb
 • Kalkulácia dane z príjmov právnických osôb a príprava daňového priznania

 • Daňové preverovanie - analýza daňovej situácie podniku

 • Daňové due diligence

 • Posúdenie plánovaných transakcií z hľadiska daní

 • Posúdenie daňovej uznateľnosti špecifických výdavkov

 • Aplikácia zrážkovej dane

 • Analýza a optimalizácia štruktúr z daňového hľadiska

 • Poradenstvo pri podnikových kombináciách (M&A)

 • Daňové implikácie pri cezhraničných transakciách

 • Transferové oceňovanie - príprava dokumentácie

 • Zastupovanie pri daňovej kontrole

 

Daň z pridanej hodnoty
 • Posúdenie transakcií a zmlúv z hľadiska DPH

 • Cezhraničné transakcie s tovarom a službami

 • Kompletné vedenie DPH agendy: príprava DPH priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu

 • Zastupovanie pri daňovej kontrole

 • Registrácia na DPH

Daň z príjmov fyzických osôb
 
Cezhraničná mobilita zamestnancov
 • Poradenstvo ohľadne daňovo-efektívnych vysielacích štruktúr

 • Tvorba a implementácia pravidiel medzinárodného vysielania zamestnancov zaručujúce súlad so slovenskou aj medzinárodnou legislatívu, ale aj efektivitu vynaložených nákladov

 • Príprava daňových priznaní a súvisiacich služieb pre zamestnancov vyslaných zo Slovenska / na Slovensko, vrátane osobných stretnutí s vyslanými zamestnancami, diskusií o možnostiach daňovej optimalizácie, hypotetického daňového zúčtovania a príslušnej administratívy

 • Vedenie mesačného mzdového účtovníctva, príp. tzv. „tieňového“ mesačného účtovníctva vysielaných zamestnancov

 • Poradenstvo v oblasti cezhraničného vysielania zamestnancov z pohľadu pracovného práva, účtovníctva aj dane z príjmov právnických osôb

 
Sociálne poistenie a pracovné právo
 • Poradenstvo v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia v súvislosti s vyslanými aj lokálnymi zamestnancami

 • Asistencia s administratívou sociálneho a zdravotného poistenia pri zamestnancoch vyslaných z/do krajín EÚ aj mimo EÚ

 • Poradenstvo v oblasti pracovného práva a cestovných náhrad vyslaných a lokálnych zamestnancov

 
Odmeňovanie a benefity
 • Nastavenie a implementácia odmeňovacích štruktúr, ktoré sú moderné, finančne efektívne, praktické a sú v súlade s právnymi, daňovými a účtovnými predpismi

 • Posúdenie odmeňovacích a benefitných schém zamestnávateľov a ich potenciálna daňová a odvodová optimalizácia

 • Asistencia a poradenstvo pri nastavovaní a implementácii opčných a akciových plánov;

 • asistencia pri implementácii týchto plánov v slovenských spoločnostiach podľa relevantných slovenských právnych, účtovných a daňových predpisov; kontrola uplatňovania daní a odvodov pri tomto príjme

Zastupovanie pri daňovej kontrole

Kompletné zastúpenie klienta v prípade daňovej kontroly.

DZP
DPH
DPFO
DK
bottom of page