top of page

O nás

Daňový team
Komplexné poradenstvo
Medzinárodná spolupráca
Naši ľudia
Daňový team Contax
 

Skúsenosti z veľkej poradenskej spoločnosti kombinujeme s diskrétnosťou a maximálnou flexibilitou. Nemáme sekretárky ani asistentov. Snažíme sa o priamy kontakt a rýchlu komunikáciu. Kontaktovať nás môžete prakticky kedykoľvek a kdekoľvek.

Naše daňové poradenstvo dáva jednoznačné odpovede vždy, keď je to možné. 

Viac o nás sa dozviete v časti Naši ľudia.

Komplexné poradenstvo

Naša spoločnosť sa síce primárne venuje daniam, no dokážeme našim klientom ponúknuť komplexné riešnenia. 

Spolupracujeme so skúsenými a spoľahlivými účtovnými a právnymi kanceláriami, so znalcami, audítormi a investičnými poradcami.

Vďaka tejto spolupráci vieme zostaviť fungujúci team, pričom zastrešíme všetkú komunikáciu s klientom. 

Medzinárodná sieť

V spolupráci so zahraničnými daňovými a právnickými kanceláriami si dokážeme poradiť aj s komplikovanými cezhraničnými transakciami a štruktúrami.

Spolupracujeme a osobne sa stretávame s daňovými a právnymi kanceláriami v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Česku, Cypre, Holandsku, Nemecku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvátsku a Slovinsku. 

Vďaka intenzívnej spolupráci dokážeme komplexne zastrešiť nielen daňovú, ale aj účtovnú a právnu stránku transakcie alebo štruktúry. 

Komplexne
Anchor 1
Daňový team Contax
 

Naše dlhoročné skúsenosti a odbornosť v oblasti daňového poradenstva nám umožňujú poskytovať klientom služby najvyššej kvality, ktoré sú prispôsobené ich individuálnym potrebám.

Vždy sa snažíme o osobný prístup ku každému klientovi a jeho potrebám. Naši odborníci sa venujú každej úlohe a projektu s maximálnym nasadením a odbornosťou.

S klientmi komunikujeme efektívne a profesionálne. Reagujeme promptne a vždy v súlade s ich potrebami. Pri poskytovaní služieb dbáme na primeranú mieru administratívy a nákladov.

 

Naše daňové poradenstvo je založené na komplexnom a aktuálnom znalostnom základe. Naši odborníci poskytujú klientom jednoznačné odpovede na ich otázky, vždy keď je to možné.

Viac o nás sa dozviete nižšie, v časti Naši ľudia.

Komplexné poradenstvo

Naša spoločnosť sa síce primárne venuje daniam, no dokážeme našim klientom ponúknuť komplexné riešnenia. 

Máme dlhoročné a spoľahlivé partnerstvá s účtovnými a právnymi kanceláriami, so znalcami, audítormi a investičnými poradcami.

Vďaka našim partnerstvám dokážeme vytvoriť tím odborníkov, ktorí zabezpečia komplexnú starostlivosť o našich klientov.

Medzinárodná spolupráca

V spolupráci so zahraničnými daňovými a právnickými kanceláriami si dokážeme poradiť aj s komplikovanými cezhraničnými transakciami a štruktúrami.

Spolupracujeme a osobne sa stretávame s daňovými a právnymi kanceláriami napríklad v Česku, Poľsku, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Cypre, Holandsku, Nemecku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvátsku, Slovinsku, Veľkej Británni, Maďarsku... 

Vďaka intenzívnej spolupráci dokážeme zastrešiť nielen daňovú, ale aj účtovnú a právnu stránku transakcie alebo štruktúry. 

Medzinar siet
Naši ľudia
Matúš Kuchyňa, partner

matus.kuchyna@contax.sk | tel: +421 915 842 849

Radovan Ihnát, partner

radovan.ihnat@contax.sk | tel: +421 910 492 229

Daňovo poradenskú prax začal v roku 2003 v slovenskej pobočke Ernst & Young, nasledovala pozícia šéfa daňového oddelenia vo VÚB banke a v spoločnosti Across Finance.

 

Od roku 2009 je certifikovaným daňovým poradcom a členom slovenskej komory daňových poradcov.

Špecializácia: daň z príjmov právnických osôb, DPH, daňová optimalizácia, cezhraničné transakcie

Od roku 2011 pracoval 13 rokov v spoločnosti EY Slovensko (Ernst & Young), kde dosiahol pozíciu manažéra zodpovedného za divíziu zdaňovania fyzických osôb a cezhraničného vysielania zamestnancov. Pracoval aj na projektoch v oblasti DPH a dane z príjmov právnických osôb.

 

Od roku 2014 je partnerom spoločnosti Contax. Zároveň je od roku 2005 členom slovenskej komory daňových poradcov.

 

Špecializácia: daň z príjmov fyzických osôb, sociálne a zdravotné poistenie, cezhraničné vysielanie zamestnancov, daňová a odvodová optimalizácia, DPH.

Nasi ludia
bottom of page